logo
Om Oss
Som profilutvecklingsbyrå utför vi design, produktutveckling och produktion av unika produkter i varumärkesbyggande syfte. Förutom att skräddarsy enskilda produkter för olika sammanhang, något vi länge bemästrat - lär vi känna våra kunder och dess unika behov. Vi vill gärna se helheten för att på bästa sätt kunna bidra med vår erfarenhet. På så sätt är vi också en samtalspartner, någon att bolla idéer med och en trygg hand i produktionsdjungeln. Kort sagt någon att tillsammans skapa starka och unika koncept med. I vårt lokala team ingår erfarna projektledare, inköpare och ekonomer samt formgivare och copywriters. Tillsammans med våra producenter säkerställer vi att balansen mellan pris, kvalité, produktionsmetod samt tidsplan blir rätt för varje tillfälle.